รถยนต์

วิธีต่อภาษีรถออนไลน์ รถไม่เกิน 7 ปี ทำได้ไม่ต้องไปขนส่ง

การต่อภาษีรถออนไลน์ รถไม่เกิน 7 ปี ตอนนี้ทางกรมขนส่งทางบกได้อำนวยความสะดวกให้เราได้ต่อภาษีออนไลน์ โดยไม่จำเป็นต้องไปขนส่งอีกต่อไป เพียงทำขั้นตอนง่ายดั้งนี้

วิธีต่อภาษีรถออนไลน์ รถไม่เกิน 7 ปี      

ขนส่งฯ แนะรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 7 ปี และรถจักรยานยนต์ที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี สามารถชำระภาษีออนไลน์ได้ทันที ไม่ต้องเดินทางไปขนส่ง

     กรมการขนส่งทางบกแนะนำให้เจ้าของรถเก๋ง, รถกระบะ และรถตู้ ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 7 ปี และรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี สามารถชำระภาษีรถยนต์ผ่านเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก โดยเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจะถูกจัดส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ระบุไว้

     ทั้งนี้ รถยนต์ที่สามารถชำระภาษีผ่านทางเว็บไซต์ จะต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยภาคบังคับ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเช่นเดียวกับการต่อภาษีผ่านช่องทางอื่นๆ เมื่อชำระภาษีเรียบร้อยแล้ว จะได้รับใบเสร็จรับเงินและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีให้ผู้ชำระเงินภายใน 10 วันทำการ นับจากวันชำระเงิน โดยมีค่าส่งเอกสาร 32 บาททั่วไทย ส่วนคู่มือจดทะเบียนสามารถนำไปปรับรายการได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ

     การต่อภาษีผ่านเว็บไซต์ สามารถชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆ ได้ดังนี้ บัตรเครดิต, หักบัญชีธนาคาร, เคาน์เตอร์/ATM/อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ่ง, เคาน์เตอร์เซอร์วิส และห้างเทสโก้โลตัส

     ผู้สนใจสามารถใช้บริการต่อภาษีรถออนไลน์ได้ที่ http://eservice.dlt.go.th

ขั้นตอนวิธีชำระภาษีรถยนต์ หรือต่อทะเบียนออนไลน์ มีดังนี้

 1. ทำการตรวจสภาพรถ ที่ ตรอ. ก่อนให้เรียบร้อย
 2. เข้าใช้เว็บไซท์ กรมการขนส่งฯ คือเว็บ https://eservice.dlt.go.th/
 3. ทำการกดปุ่มลงทะเบียนสมาชิกใหม่/และกรอกข้อมูลบัตรประชาชน ทำการเลือกตั้งรหัสผ่าน เบอร์โทร อี-เมล
 4. เมื่อเข้าสู่ระบบด้วยเลขบัตรประชาชน/รหัสผ่าน
 5. ทำการกด ชำระภาษีรถประจำปีผ่านอินเตอร์เนท
 6. เพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับรถ/กดลงทะเบียน
 7. ทำการกด ยื่นภาษี
 8. เลือกว่าติดแกสไหม มี พรบ. รถแล้วหรือยัง/กรอกที่อยู่ส่งเอกสาร
 9. ชำระเงิน
 10. รอรับใบเสร็จ และป้ายวงกลม (เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี) ที่บ้าน
 11. สามารถติดตามป้ายวงกลม ได้ที่ เว็บไซด์ของกรมขนส่งฯ 

เรียบเรียงโดย https://www.endurafix.com/